Algemene Ledenvegadering 10 april 2024

Inmiddels is het gebruikelijk om op de 2de woensdag van april de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging te houden.

Op de mooie lentemiddag 10 april 2024 was het weer zover. We konden ruim 100 leden verwelkomen in het St. Josephgebouw en daarmee was er een prima opkomst. De vergadering kon vlot worden afgewerkt. Naast de gebruikelijke punten als jaarverslag en de financiële verantwoording stond het vaststellen van een nieuw huishoudelijk reglement op de agenda. Na een korte toelichting door de secretaris werd dit met algemene stemmen aanvaard.

Na de inhoudelijke punten kwam de verkiezing van de nieuwe voorzitter aan de orde. Theo van Kortenhof had na 10 jaar voorzitterschap zijn afscheid aangekondigd.

Met algemene stemmen werd Gé Vendrig gekozen als voorzitter. Helaas kon hij door omstandigheden niet aanwezig zijn in de vergadering maar via een filmpje, waarin hij zich voorstelde, kon toch kennis met hem worden gemaakt.

Na de voorzitterverkiezing werd er afscheid genomen van Theo. Okke Suurenbroek trad even op als interim voorzitter en hij had een zeer komische speech voorbereid om Theo in het zonnetje te zetten. In die speech kwamen de vele verdiensten van Theo aan bod en met algemene stemmen en leid applaus werd Theo benoemd tot erelid.
Ook werd de Gouden Knoop toegekend.

Na de pauze met een hapje en drankje werd een film getoond van de festiviteiten van het 800 jarig bestaan van Montfoort.

Een geslaagde middag en zoals de gewoonte is werd er bij het naar huisgaan een presentie uitgereikt, dit jaar in de vorm van een tasje met het logo van onze vereniging. 

De stukken van de jaarvergadering zijn te vinden op onze website.