Lid worden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor Seniorenvereniging “Het Knooppunt. De contributie bedraagt  € 7,50 per persoon per jaar.

Door u aan te melden voor Seniorenvereniging “Het Knooppunt” geeft u te kennen, dat u akkoord gaat met ons                 <<Privacy Statement>>

Na aanmelding krijgt u een welkomstpakket thuisgestuurd. In dat pakket zit ook een formulier voor een machtiging. We willen erg graag dat onze leden per machtiging betalen. Het toezenden en verwerken van een acceptgiro kost veel geld en dat past niet in ons streven om de contributie zo laag mogelijk te houden.

**De kleine lettertjes:
Lid kunnen worden zij, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in de gemeente Montfoort. Inwoners uit andere gemeenten, die een bijzondere band hebben met de gemeenschap Montfoort/Linschoten kunnen eveneens lid worden op voordracht van de coördinator van de activiteit en na goedkeuring van het bestuur. Leden betalen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie.