Verslag Klassieke Muziekavond 29 oktober 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beethoven en nog veel meer.
Na een lange pauze als gevolg van het coronavirus heeft Het Knooppunt weer een Klassieke Muziekavond kunnen organiseren.
De avond werd geopend door voorzitter Theo van Kortenhof, die blij was, dat er weer evenementen konden plaatsvinden, maar toch ook benadrukte, dat bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht moesten worden
genomen.

Daarna was het woord aan Chris Koetsier. Hij verwelkomde de Muziekliefhebbers en deelde mee, dat Wim Fokker zijn activiteiten als vrijwilliger voor de Klassieke Muziekavond gaat beëindigen.

Als eerste stuk konden we genieten van de Pastorale van Beethoven. Chris gaf een toelichting op de 6e symfonie, die een muzikale beschrijving is van het leven op het boerenland.

Het overlijden van de grote Nederlandse dirigent Bernard Haitink kreeg aandacht met de uitvoering van de Hafner Symfonie van Mozart.

Daarna was het pauze en tijd voor een lekker drankje.
In de pauze werd afscheid genomen van Wim Fokker. Chris Koetsier bedankte Wim voor het vele werk, dat hij voor de Klassieke Muziekavond heeft gedaan en overhandigde hem een cadeau namens de medewerkers. Ook Theo van Kortenhof bedankte Wim namens het bestuur van Knooppunt en overhandigde hem een fraai boeket bloemen.Na de pauze werden nog een viertal stukken ten gehore gebracht.

-  Carmen Fantasie van Pablo de Sarasate.
-  Rhapsody in blue van Gershwin.

-  Rondo in Adur voor viool en orkest van Schubert.
-  Het slotlied uit de 9e van Beethoven als meezinger in de open lucht in Neurenberg.

Na afloop bedankte Chris de vrijwiligers voor hun inzet en de aanwezige muziekliefhebbers voor hun komst.

De muziek kan weer worden beluisterd door op de afbeeldingen te klikken.