Verslag Klassieke muziekmiddag 12 januari 2024.

De eerste muziekmiddag van 2024, in de stijl van de Weense nieuwjaarsconcerten, is een
groot succes geworden. Niet alleen door de 30 bezoekers en 5 vrijwilligers die aanwezig
waren, maar ook door het gehalte van de getoonde werken.
Als je tijdens de muziek door de zaal keek dan kon je zien dat iedereen met de muziek
meeleefde en niet stil kon blijven zitten.
Een prachtig gevarieerd programma afgewisseld met spel op een glasharp (glazen als
muziekinstrument), een marimba. Het laatste nummer voor de pauze, de Cancan uit
Orpheus in de onderwereld van Jacques Offenbach, begon met een fragment uit het tv
programma “Maestro” waar een amateur dirigent er letterlijk uit alle macht op los sloeg.
Een hilarisch stukje waar hartelijk om gelachen werd.
De Franse gastdirigent, Georges Prêtre, van de Wiener Philarmoniker eindigde met een
wens voor de toeschouwers “Die Wiener Philarmoniker und ich
wünschen ihnen: Prosit Neujahr!”
Deze wens geldt natuurlijk ook voor alle Montfoorters.
Een mooi einde van een prachtige concertmiddag.
De volgende muzikale middag staat gepland op vrijdagmiddag 3 mei a.s.
Aanvang 14.00 uur en wordt gehouden in de Knopenhofzaal van Antoniushof.
Toegang € 6,- incl. koffie of thee en in de pauze een drankje.
Het programma is nog niet bekend en zal t.z.t. in de nieuwsbrief worden vermeld.
Ook op de website https://www.knooppuntmontfoort.nl/activiteit/volgende-
muziekbijeenkomst/ kunt u het e.e.a. vinden.
Tot 3 mei 2024,
Chris Koetsier,
Jan Berend de Ruiter.