Verslag Lezing Weidevogels 26-1-2024

KNOOPPUNTCOLLEGE
Verslag lezing WEIDEVOGELS.

Foto’s klik <<HIER>>

Op 26 januari stond een lezing over Weidevogels op het programma. De ruim 40 aanwezigen luisterden geboeid naar Leen Verkaik en Gijs van Kempen. Leen vertelde over het Beloken Land.
Het ontstaan en hoe hij er toe gekomen was om te “boeren” op een natuurvriendelijke manier voor o.a. de weidevogels.
Natuurgids Gijs van Kempen nam ons mee aan de hand van een

prachtige power point-presentatie hoe de weidevogels gebaat zijn met agrarisch natuurbeheer. Daar zijn o.a. het uitgesteld maaien tot 15 juni, kruidenrijk grasland en niet maaien van de slootkanten goede voorbeelden van.

Ook vaste mest, in plaats van vloeibare mest uitrijden over het land, is uitermate geschikt voor jonge kuikens.
We kregen een inkijkje van de rovers (vogels en zoogdieren) in de polder.
Bedankt Leen en Gijs voor deze leerzame middag.